تصویر جادوی اعداد، تکنیک های قیمت گذاری سهام از علم تا هنر

جادوی اعداد، تکنیک های قیمت گذاری سهام از علم تا هنر

۵۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201576001