تصویر پول، ارز و بانکداری/ زمانی فراهانی

پول، ارز و بانکداری/ زمانی فراهانی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201152003

توضیحات کامل

--*چکیده
این که از چه تاریخی بشر استفاده از پول را اغازنمود،نه مشخص است ونه ضرورت دارد ،لیکن به جرات می توان بیان داشت ،پیدایش پول معلول نیاز های اقتصادی واجتماعی بشر می باشد .براین اساس می توان ادعا نمود ،از زمانی که به واسطه افزایش جمعیت وپیشرفت هر چند کند جوامع ،داد وستدهای مستقیم یا پا یا  پای (تهاتری) دیگر نتوانست  پاسخگوی نیاز متزاید روز ان جوامع باشد،لا جرم داد وستد های غیر مستقیم جایگزین داد وستدهای مستقیم شد،استفادهازپولاغاز گردید.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :400ص.:جدول،نمودار.
-*یادداشت:کتابنامه:325-327؛همچنین به صورت زیر نویس .
-*موضوع:پول
-*موضوع:ارز
-*موضوع :بانکداری
-*رده بندی کنگره:9پ8ز/221HG
-*رده بندی دیویی:4/332
-*شماره کتابشناسی ملی:10885-87م
--*سر فصل ها
-*بخش اول: پول
-*بخش دوم:ارز
-*بخش سوم:بانکداری
-*بخش چهارم:سیاست پولی
 
 
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند