تصویر مدیریت جریان وجوه نقد(با رویکرد عملیاتی)

مدیریت جریان وجوه نقد(با رویکرد عملیاتی)

۵۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 101069001

توضیحات کامل

--*چکیده:
نقش محوری نقدینگی در تضمین حیات بنگاه اقتصادی، مفهومی به نام مدیریت نقدینگی یا به تعبیر بهتر، مدیریت وجوه نقد را برجسته می‌سازد، مفهومی که هدف اصلی آن، ارائه راهکارهای لازم برای حداکثرکردن جریان مثبت وجوه نقد در بنگاه‌های اقتصادی است‏. کتاب مدیریت جریان وجوه نقد که ترجمه کتابManaging Cash Flow ار آثار منتشر شده توسط انتشاراتWiley است، تلاش کرده است تا نقش فعالیت‌های مختلف یک بنگاه اقتصادی در وضع جریان وجوه نقد آن بنگاه را به شیوه‌ای ساده و کاربردی بررسی کند و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت نقدینگی بنگاه ارائه نماید

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری   :523 ص
-*رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
-*رده بندی دیویی:658/15244
-*شماره کتابشناسی ملی:3248311
--*سرفصلها:
-*بخش اول:شناخت مدیریت وجوه نقد
-*بخش دوم:مدیریت جریان وجوه نقد-دریافت ها وپرداخت ها
-*بخش سوم:برنامه ریزی وبودجه بندی
-*بخش چهارم:تحلیل عملکرد واحد فروش
-*بخش پنجم:تجزیه وتحلیل رویه های کاهش هزینه
-*بخش ششم:تحلیل فعالیت های فاقد ارزش افزوده
-*بخش هفتم:سرمایه گذاری،تامین مالی واستقراض
-*بخش هشتم:برنامه ریزی جریان وجوه نقد
-*بخش نهم:کنترل وتجزیه وتحلیل جریان وجوه نقد
-*بخش دهم:چک لیست نقدینگی

 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند