تصویر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به روش معاملات عرضه و تقاضا/ میلر

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به روش معاملات عرضه و تقاضا/ میلر

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201666001