تصویر کلید تهیه صورت جریان وجوه نقد

کلید تهیه صورت جریان وجوه نقد

۳۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201023005

توضیحات کامل

--*چکیده:
هدف اصلی از تدوین این کتاب ارائه روشی ساده و کاملا کاربردی جهت تهیه صورت جریان وجوه نقد ی باشد ولی در کنار آن سعی شده است تا به مباحث تئوری نیز پرداخته شود تا کتاب جامعی از لحاظ تئوری و عملی بدست آید و بتواند مورد استفاده همه حسابداران و .. قرار گیرد .

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری     :   ص 116
-*رده بندی کنگره: 1392  3م 4ج / 5681 HF
-*رده بندی دیویی: 72 / 657
-*شماره کتابشناسی ملی: 3238643

--*سرفصلها:
-*فصل 1: ضرورت تهیه صورت جریان وجوه نقد
-*فصل 2: تقسیم بندی صورت جریان وجوه نقد
-*فصل 3: شکل استاندارد صورت جریان وجوه نقد
-*فصل 4: دو روش برای گزارشگری فعالیتهای عملیاتی
-*فصل 5: مطالبی پیرامون تحلیل سایر حسابها جهت رسیدن به سایر جریانهای نقدی
-*فصل 6: نکاتی که قبل از تهیه صورت جریان وجوه نقد دانستن آن ضروری است
-*فصل 7: تهیه صورت جریان وجوه نقد
-*فصل 8: وارد کردن اطلاعات مندرج در کاربرگ تهیه صورت جریان در فرم پیش بینی شده طبق صورت های مالی نمونه
-*فصل 9: خلاصه مطالب ارائه شده
-*فصل 10: سایر مسائل مرتبط با صورت جریان وجوه نقد
-*فصل 11: تحلیل صورت  جریان وجوه نقد

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند