تصویر نظريه اقتصاد خرد؛ اصول اساسي و مباحث تكميلي ج 2

نظريه اقتصاد خرد؛ اصول اساسي و مباحث تكميلي ج 2

۱۳۵,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201192001

توضیحات کامل

--*چکیده:
کتاب پیش رو جلد دوم از ترجمه ی کتاب ((نظریه اقتصاد خرد))نوشته والتر نیکلسون،کتابی درسی است که به منظور استفاده دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد تالیف شده است.این کتاب در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان به عنوان کتاب پایه در درس اقتصاد خرد برای دانشجویان اقتصاد در حال تدریس می باشد.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری655      :  ص
-*یادداشت:عنوان اصلی:Microeconomic theory:basic principles and extension,8thed,c2002
-*رده بندی کنگره:1387   ن86 ن 6/HB172
-*رده بندی دیویی:338/5
-*شماره کتابشناسی ملی:2646111
--*سرفصلها:
-*بخش اول:الگوهای رقابتی تعادل جزیی
-*بخش دوم:تحلیل رقابتی کاربردی
-*بخش سوم:تعادل عمومی رقابتی
-*بخش چهارم:کارآیی الگوی رقابت کامل
-*بخش پنجم:الگوهای انحصار
-*بخش ششم:الگوهای سنتی رقابت ناقص
-*بخش هفتم:الگوهای قیمت گذاری بر اساس نظریه ی بازی
-*بخش هشتم:تقاضای بنگاه برای نهاده ها
-*بخش نهم:عرضه ی نیروی کار
-*بخش دهم:سرمایه
-*بخش یازدهم:اثرات خارجی وکالاهای عمومی
-*بخش دوازدهم:اقتصاد سیاسی
 -*پاسخ های خلاصه به خودآزمایی ها
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند