تصویر معيارهاي دخالت دولت در اقتصاد؛ اقتصاد بخش عمومي

معيارهاي دخالت دولت در اقتصاد؛ اقتصاد بخش عمومي

۱۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201154001

توضیحات کامل

--*چکیده:
نحوه ومیزان دخالت دولت در اقتصاد یکی ازموضوعات مهم وچالش برانگیز میان اقتصاددانان است که در سال های اخیر باوقوع بحران های مالی وبانکی به اوج خود رسیده است....
--*مشخصات:
-*عنوان و نام پدیدآور:معیارهای دخالت دولت در اقتصاد(اقتصاد بخش عمومی)/تالیف فرهاد رهبر،ناهید پور رستمی
-*مشخصات نشر:تهران:دانشگاه تهرانوموسسه انتشارات1391
-*مشخصات ظاهری245 ص:
-*رده بندی کنگره:1391  6م9ر/5/HD87
-*رده بندی دیویی:338/9
-*شماره کتابشناسی ملی:2916966
--*سرفصلها:
-*بخش اول:مروری بر جایگاه ونقش دولت وبخش عمنومی دراقتصاد
-*بخش دوم:عدالت ازدیدگاه اسلام و وظایف دولت درحکومت اسلامی
-*بخش سوم:معیارهای وضعیت بهینه
-*بخش چهارم:شاخص ها ومعیارهای اندازه گیری تغییرات رفاه
-*بخش پنجم:موارد لزوم مداخله دولت در بازار-مورد کالاهای عمومی
-*بخش ششم:موارد لزوم مداخله دولت در بازار-مورد پیامد خارجی
-*بخش هفتم:موارد لزوم مداخله دولت در بازار-مورد انحصار طبیعی
-*بخش هشتم:دیگر موارد لزوم مداخله دولت در بازار-بازارهای مالی وبهینه دوم
-*بخش نهم:توزیع درآمد
-*پیوست
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند