تصویر مجموعه قوانين مالياتي 98

مجموعه قوانين مالياتي 98

۷۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201061005

توضیحات کامل

--*چکیده
با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز گستردگی و پیوستگی قوانین و مقررات مالیاتی و سایر موارد مرتبط با آن جمع آوری و تدوین "مجموعه قوانین مالیاتی "به نحوی که در بر گیرنده تمامی قوانین و مقررات مالیاتی بوده ,ارتباط بین این قوانین و مقررات و سایر موارد مرتبط را به روشنی مشخص سازد و به سادگی توسط استفاده کنندگان مورد استفاده قرار گیرد ,امری کاملا" ضروی می باشد.


--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :744ص
-*یادداشت:چاپ هشتم
-*موضوع:مالیات--قوانین و مقررات--ایران
-*موضوع:مالیات بر ارزش افزوده --قوانین و مقررات --ایران
-*شناسه افزوده:وفادار,عباس ,گردآورنده
-*شناسه افزوده:شهداد فرد,فرزاد,گردآورنده
-*شناسه افزوده:موسسه حسابرسی آزمون پرداز
-*رده بندی کنگره:1393  28آ/3573 kmh
-*رده بندی دیویی:343/55052
-*شماره کتابشناسی ملی:3511254


--*سر فصل ها
-*بخش اول: قانون مالیاتهای مستقیم
-*بخش دوم:سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم
-*بخش سوم:مفاد مالیاتی سایر قوانین
-*بخش چهارم:قانون مالیات بر ارزش افزوده
-*بخش پنجم:موارد ارجاعی قانون مالیات بر ارزش افزوده
-*بخش ششم:قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند