تصویر ماليه عمومي و اقتصاد دولت

ماليه عمومي و اقتصاد دولت

۱۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201195001

توضیحات کامل

--*چکیده
علم اقتصاد در حال حاضر یکی از رشته های علوم اجتماعی وانسانی است که علاوه بر زمینه های فراوان تحقیق علمی ،کاربرد های فراوان عملی وسیاست گذاری نیز دارد .مطالعه این علم نه تنها برای علاقه مندان به رشته اقتصاد مفید ست،بلکه برای محققان وصاحب نظران رشته های غیر اقتصادی –به ویژه رشته های علوم اجتماعی-دارای کاربرد قابل توجهی است؛زیرا اقتصاد به طور کلی به نحوی در زندگی همه مردم- چه بصورت فردی وچه به شکل اجتماعی –بسیار موثراست.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :206ص.:جدول،نمودار
-*یادداشت:
-*موضوع:اقتصادمالیه   عمومی ،اقتصاد دولت ،راهنمای اموزش(عالی)
-*موضوع:سیاست  اقتصادی
-*موضوع :مالیات .
-*شناسهافزوده:دانشگاه تربیت مدرس
شناسهافزوده:پژوهشکده اقتصاد
-*رده بندی کنگره:1383 2د2ف/191HJ
-*رده بندی دیویی:0076/336
-*شماره کتابشناسی ملی:40117-83م
--*سر فصل ها
-*بخش اول: مقدمه های درمالیه عمومی
-*بخش دوم:جایگاه کلی دولت در اقتصاد
-*بخش سوم:چارچوب تصمیم گیری در بخش عمومی ورابطه دولت وشهروندان
-*بخش چهارم:نقش دولت در تخصیص منابع (برخی از ابعاد شکست بازار)
-*بخش پنجم:بدجه،فقروتوزیعدرامد
 -*بخش ششم:هزینه ها ودرامد های بخش عمومی
 -*بخش هفتم: تجزیه وتحلیل اثار وپیامد های اقتصادی مالیات ویارانه
-*بخش هشتم:تامین اجتماعی ،قرضه ملی ودیگر مباحث مالیه   عمومی
 
 
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند