تصویر دولت اسلامي و نظام توزيع درآمد

دولت اسلامي و نظام توزيع درآمد

۱۲۲,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201188002

توضیحات کامل

--*چکیده:
هدف مجموعه پیش رو،شناسائی ومعرفی اقدامات وسیاست های لازم دولت اسلامی،جهت کاهش سطوح نابرابری های درآمدی وبرقراری توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.این مجموعه بابیانی از مفاهیم ومعیارهای عدالت توزیعی،وجایگاه ونقش دولت در اقتصاد،اثرات تعدیل اندازه دولت در دو بعد حاکمیتی وتصدیگری را بر شاخص های منتخب توزیع درآمد مورد تحلیل وبررسی قرار داده است.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری408     :  ص
-*رده بندی کنگره:230/2BP/ق 85د9     1389
-*رده بندی دیویی:297/4833
-*شماره کتابشناسی ملی:3582812
--*سرفصلها:
-*بخش اول:کلیات
-*بخش دوم:عدالت اقتصادی وتوزیع درآمد
-*بخش سوم:نقش واندازه دولت در توزیع درآمد در اقتصاد متعارف
-*بخش چهارم:دولت اسلامی وتوزیع عادلانه در آمد
-*بخش پنجم:شاخص های توزیع درآمد وشاخص های اندازه گیری اندازه دولت
-*بخش ششم:تحلیل رگرسیونی اثرات تعدیل اندازه دولت بر شاخص های توزیع درآمد
-*بخش هفتم:جمع بندی،نتیجه گیری وارائه پیشنهادها
-*بخش هشتم:منابع ومآخذ

 
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند