تصویر اقتصاد سنجي سريهاي زماني با رويكرد كاربردي ج 2

اقتصاد سنجي سريهاي زماني با رويكرد كاربردي ج 2

۱۳۵,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201189002

توضیحات کامل

--*چکیده:
کتاب حاضر برای مطالعه کسانی تنظیم شده که پیش زمینه ای در تحلیل های رگرسیونی چند متغیره دارن.در واقع فرض من بر آن بوده که خواننده فروض اساسی روش حداقل مربعات معمولی را می داند:کما اینکه همه دانشجویان من با مفاهیم همبستگی وکواریانس آشنایی دارند ونحوه استفاده از آزمون های t,Fرا در یک مدل رگرسیونی آموخته اند.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری  ج 2  263 ص   : 
-*رده بندی کنگره:1386  Vالف 9 الف/HB139
-*رده بندی دیویی:330/015195
-*شماره کتابشناسی ملی:1026065
--*سرفصلها:
-*بخش پنجم:مدل های سری زمانی چند معامله ای
-*بخش ششم:همگرایی متقابل ومدلهای تصحیح خطا
-*بخش هفتم:مدلهای سری زمانی غیر خطی
-*بخش هشتم:جدول آماری
-*بخش نهم:منابع ومآخذ
-*بخش دهم:نمایه اعلام
-*بخش یازدهم:نمایه اصطلاحات

 
 
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند