تصویر استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده
متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد

استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده

۷۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201162001