تصویر آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

۶۸,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201207001