• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

نجم (1)نظام جامع مقررات مالی 

  • نویسنده/مترجم: مهدی بنانی،محسن برزوزاده،حبیب حاجی حیدری
  • شابک: 978-600-91039-7-3
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
بی تردید دانش واگاهی به عنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی ،نقش بی بدیلی در پیشرفت و تکامل  جوامع امروزی دارد؛دانش در دنیای امروز یک کالای مهم و استراتژیک ومعیار قدرت محسوب می شود .در این میان ارتقاء سطح دانش  و اگاهی کارگزاران  بخش عمومی ،زمینه افزایش صحت  ودقت تصمیمات وعملکردانان را فراهم می نمایند .


مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۱۲ص.
موضوع:برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی
موضوع:بودجه– قوانین ومقررات– ایران
شناسهافزوده:برزو زاده ،محسن،۱۳۵۴ -
شناسهافزوده:بنایی ،مهدی
شناسهافزوده:حاجیحیدری،حبیب
رده بندی کنگره:ج ۱۳۹۰ ۲۷ا/۳۵۲۸KMH
رده بندی دیویی:۵۵۰۳۴/۳۴۳
شماره کتابشناسی ملی:۲۳۷۲۶۶۸


سر فصل ها
بخش اول: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
بخش دوم:قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
بخش سوم:اصطلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
بخش چهارم:الحاق عبارت((وجانبازان هفتاد درصد  (۷۰%)وبالا تر))
بخش پنجم:بعد از عبارت ((وفزندان شهدا)۹در بند ۱۲۶ به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
 بخش ششم:ابلاغیه قانون پنجساله پنجتوسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)