• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

مبانی حسابداری مالی (جلد دوم)دکتر احمد بدری 

  • نویسنده/مترجم: دکتر احمد بدری،دکتر حمید حقیقت
  • شابک: 978-964-410-249-3
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
حسابداری شاخهای از علوم اجتماعی است که از ابعاد سه گانه هدف،موضوع و روش از رشته های همجوار خود قابل تفکیک است.حسابداری زیان کسب وکار است و از اینرو ناگریز باید همپای توسعه و دگرگونی دنیای کسب و کار،توسعه گرا قابل انعطاف باشد .فلسفه وجودی دانش حسابداری بیش از هر چیز ،به سود مندی ان مربوط است.


مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:حسابداری مالی/ترجمه وتالیف احمد بدری،حمید حقیقت
مشخصات نشر:تهران:نص،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری :۲ج.مصور(رنگی)،جدول،نمودار؛۲۲*۲۹س م.
موضوع:حسابداری
شناسه افزوده:حقیقت ،حمید،
رده بندی کنگره:۱۳۸۹ ۴ب۲ف/۵۶۵۵HF
رده بندی دیویی:۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۱۹۹۷۶۹۳سر فصل ها
بخش نهم :سرمایه گذاری در اموال ،ماشین الات و تجهیزات ودارائیهای نا مشهود
بخش دهم:تامین مالی از طریق استقراض بلند مدت
بخش یازدهم:تامین مالی از طریق حقوق مالکانه
بخش دوازدهم:سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و مالکانه
بخش سیزدهم :صورت جریان وجوه نقد
بخش چهاردهم:مقدمهای بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی