• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری پیشرفته 2 دکتر نیکبخت 

  • نویسنده/مترجم: دکتر محمد رضا نیکبخت
  • شابک: 978-964-7725-59-0
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
هرچند که تهیه صورت های مالی تلفیقی در حرفه حسابداری قدمت چند ده ساله دارد اما در کشور ما ضرورت تهیه صورت های مالی تلفیقی برای گروه شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابداری از ابتدای سال ۱۳۸۰ لازم الجرا گردید.چارچوب نظری این کتاب بر اساس استانداردهای حسابداری کشور ایران تجدید نظر شده در سال ۱۳۸۴ به رشته تحریر درآمده است ودر مواردی که افتراقی در استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی وجود داشته است موارد افتراق به صورت مقایسه ای بیان گردیده است.


مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:حسابداری پیشرفته(۲)/مولف محمدرضا نیکبخت.
مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،۱۳۸۶
مشخصات ظاهری  ۵۷۵   :  ص
رده بندی کنگره:۹۵۳  ن ۲ ف/HF۵۶۵۵
رده بندی دیویی:۶۵۷/۰۴۶۰۷
شماره کتابشناسی ملی:۱۰۷۹۸۳۹
سرفصلها:
فصل ۱:ماهیت ترکیب تجاری شرکت ها
فصل ۲:روش حسابداری ترکیب تجاری شرکت ها
فصل ۳:ترازنامه تلفیقی
فصل ۴:صورت های مالی تلفیقی در تاریخ های بعد از سرمایه گذاری
فصل ۵:استهلاک مازاد ارزش منصفانه بر ارزش دفتری دارایی ها
فصل ۶:صورت گردش وجوه نقد تلفیقی
فصل ۷:مبادله کالا بین شرکت های عضو گروه
فصل ۸:مبادله دارایی های بلند مدت بین شرکت های عضو گروه
فصل ۹:سرمایه گذاری در اوراق قرضه داخلی
فصل ۱۰:تغییر در درصد مالکیت
فصل ۱۱:سرمایه گذاری مستقیم ومتقابل بین شرکت های عضو گروه
فصل ۱۲:تجزیه وتحلیل صورت های مالی تلفیقی