• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری مالی(سرخانی،سیدنژاد،خطیبی) حسابداری مالی(سرخانی،سیدنژاد،خطیبی)

  • نویسنده/مترجم: محمد سرخانی،میرجواد سیدنژاد وسعید انور خطیبی
  • شابک: 978-964-7008-80-8
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
این کتاب مطابق باسرفصل های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درپنج فصل تدوین گردیده است ودر پایان هرفصل همانند سایر کتب دانشگاهی،نمونه سوالات تستی،تشریحی ومسائل گنجانده شده است.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:حسابداری مالی/تالیف محمد سرخانی،جواد سیدنژاد،انور خطیبی
مشخصات نشر:تهران:ارگ:کتاب مهربان،۱۳۸۷
مشخصات ظاهری۲۱۸ :ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۸   ۴۳س ۲ف/HF۵۶۵۵
رده بندی دیویی:۶۵۷/۰۴۶۰۷۶
شماره کتابشناسی ملی:۱۷۰۴۲۲۲
سرفصلها:
بخش اول:چارچوب نظری حسابداری مالی
بخش دوم:صورت های مالی اساسی
بخش سوم:تهیه صورت های مالی ازروی مدارک ناقص
بخش چهارم:تجزیه وتحلیل صورت های مالی
بخش پنجم:صورت های مالی تلفیقی
بخش ششم:منابع ومآخذ