• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابرسی (1)-نوروش حسابرسی (1)-نوروش

  • نویسنده/مترجم: ایرج نوروش
  • شابک: 978-964-2691-24-1
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال
چکیده:
حرفه حسابرسی همچنان درحال گذار وتغییرات اساسی ازتاکید برحسابرسی سنتی صورت های مالی به سوی ارائه خدمات اطمینان بخش است تا در فرآیند تصمیم سازی نقش والاتری ار آن خود نماید .تاکید عمده این کتاب درسی برفرآیند تصمیم گیری حسابرسی استوار می باشد.
مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:حسابرسی ۱/ترجمه وتالیف ایرج نوروش،مهدی حیدری،امید زارع زادگان
مشخصات نشر:تهران:کتاب نو،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری۵۸۳:ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۹   ۵ح۸۶ ن/HF۵۶۶۷
رده بندی دیویی:۶۵۷/۴۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۲۶۰۷۰۵
سرفصلها:
بخش اول:حسابرسی،شهادت دهی واطمینان بخشی
بخش دوم:تعریف مسئولیت حرفه ای:استانداردهای کیفی واصول اخلاقی
بخش سوم:حفظ مسئولیت حرفه ای:مقررات ومسئولیت قانونی
بخش چهارم:شواهد وبرنامه های حسابرسی
بخش پنجم:برنامه ریزی حسابرسی:عرزیابی ریسک ذاتی وسطح اهمیت
بخش ششم:کنترل داخلی:مفاهیم
بخش هفتم:برنامه ریزی حسابرسی
بخش هشتم:کنترل های داخلی وسیستم های اطلاعات کامپیوتری
بخش نهم:نمونه گیری آماری برای آزمون روش های کنترلی
بخش دهم:نمونه گیری آماری برای آزمون محتوا
وتژه نامه
سوالات چهارگزینه ای