• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

اصول حسابرسی(چاپ دوم) اصول حسابرسی(چاپ دوم)

  • نویسنده/مترجم: دکتر اسفندیار دشمن زیاری،دکتر علیرضا ثابتی
  • شابک: 978-600-5823-15-8
قیمت: ۷۳٬۰۰۰ ریال
چکیده:
افزایش عناوین وشمارگان هرکتابی در یک حوزه تخصصی،نشان دهنده رشد علمی وارتقائ جایگاه آن در جامعه علمی است.تا چند سال پیش کتاب های اندکی در حوزه حسابرسی منتشر می شد،اما در شرایط کنونی با توجه به رشد روزافزون نعداد دانشجویان مالی وآگاهی مدیران از ضرورت حسابرسی،شاهد نشر کتاب های بسیاری هستیم.
عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابرسی/مولفان اسفندیار دمن زیاری،علیرضاثابتی.
مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر.۱۳۸۹
مشخصات ظاهری:۲۳۶ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۹ د۵الف ۶/VHF۵۶۶۷
رده بندی دیویی:۶۵۷/۴۵
شماره کتابشناسی ملی:۸۹۷۷۶۱۲
سرفصلها:
بخش اول:;کلیات حسابرسی
بخش دوم:برنامه ریزی ومراحل حسابرسی
بخش سوم:انواع حسابرسی وحسابرسان
بخش چهارم:حرفه حسابرسی مستقل
بخش پنجم:آیین رفتار حرفه ای استانداردها وگزارش ها
بخش ششم:کنترل های داخلی
بخش هفتم:مدارک،روش ها وتکنیک های حسابرسی
بخش هشتم:خودآزمایی