• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری میانه(2)-کی سو -وی گانت 

  • نویسنده/مترجم: دونالد ای _کی سو ،جری جی_وی گانت
  • شابک: 964-7893-57-4
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب مزبور ترجمه دقیقی است از فصل های چهارده تا بیست (Intermediate Accounting) اثرکی سو و وی گانت.همانگونه که مستحضرید جلد اول (فصل های یک تا شش)پیش از این منتشر شد.قسمت دوم شامل این مطالب است:وجه نقد وحساب های دریافتنی:ارزیابی موجودی کالا-رویکرد بهای تمام شده:موجودی کالا-سایر مسائل ارزیابی:تحصیل وواگذاری اموال:ماشین آلات وتجهیزات،استهلاک،کاهش ارزش،دائمی،دارایی های نا مشهود وسرانجام بدهی های جاری واحتمالی است.مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:حسابداری میانه/تالیف دونالد ای کی سو،جری جی وی گانت:مترجم علی پارسائیان
مشخصات نشر:تهران:ترمه،۱۳۸۴
مشخصات ظاهری  ۷۴۰   :  ص
رده بندی کنگره:۵ح ۹ ک/HF۵۶۳۵
رده بندی دیویی:۶۵۷/۰۴۴
شماره کتابشناسی ملی:۲۷۸۳-۸۴م
سرفصلها:
فصل ۱۴:بدهی بلند مدت
فصل ۱۵:حقوق صاحبان سهام:سرمایه پرداخت شده
فصل ۱۶:حقوق صاحبان سهام سود انباشته
فصل ۱۷:اوراق بهادار رقیق کننده وسود هر سهم
فصل ۱۸:سرمایه گذاری
فصل ۱۹:تغییرات حسابداری وتجزیه وتحلیل اشتباهات
فصل ۲۰:صورت جریان های نقدی