• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مبانی مدیریت مالی (جلد اول)دستگیر 

  • نویسنده/مترجم: دکتر محسن دستگیر
  • شابک: 978-964-970-302-2
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
درس مدیریت مالی که در رشته های حسابداری،مدیریت واقتصاد در سطح کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتری تدریس می گردد،امروزه در کشور ما از اهمیت خوبی برخوردار است.در برخی از دانشگاه های پایتخت کارشناسی ارشد وبعضا دکترای مدیریت مالی راه اندازی شده است ودانشجویان نیاز به نظریه های روز این رشته دارند.کتاب حاضر دارای ویژگی هایی است،از جمله این که در پایان هر افزون بر سوال ها ومسئله هاییی برای جوابگویی خوانندگان ،مسئله های نیز همراه با راه حل ارایه گردیده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری   ۴۱۶ :  ص
رده بندی کنگره:۱۳۹۰   ۲م ۵ د/HG۴۰۲۶
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۵۳۶۹۶۲
سرفصلها:
بخش اول:آشنایی با مدیریت مالی
بخش دوم:تجزیه وتحلیل نسبت های مالی
بخش سوم:تجژیه وتحلیل وجوه نقد وپیش بینی های مالی
بخش چهارم:تجزیه وتحلیل اهرم عملیاتی واهرم مالی
بخش پنجم:نقدینگی ومدیریت سرمایه ای در گردش
بخش ششم:مدیریت حساب های دریافتنی وموجودی ها
بخش هفتم:تامین مالی کوتاه
بخش هشتم:شیوه های ارزشیابی
بخش نهم:بنیان های بودجه بندی سرمایه ای
بخش دهم:ریسک واختیارات سرمایه گذاری در بودجه بندی سرمایه ای
بخش یازدهم:ضمائم
بخش دوازدهم:منابع ومآخذ