• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی 

  • نویسنده/مترجم: رضا داغانی،محمد صیادی،حمید الهیاری ابهری
  • شابک: 978-964-978-250-8
قیمت: ۶۳٬۰۰۰ ریال
چکیده
در دنیای همراه با اطمینان ،تصمیم گیری بسیا ر دشوار به نظر می رسد.به همین صورت تصمیم گیری مالی واقتصادیوبطور مشخص در سرمایه گذاری ،افراد با مقوله ریسک به سه بخش ریسک گریز ،ریسک پذیر و بی تفاوت به ریسک تقسیم می شوند وظهور  تئوری های مالی به نوعی تحت تاثیر این مهم بوده است .


مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی/تالیف وترجمه رضا داغانی،محمد صیادی،حمید الیاری
مشخصات نشر:تهران:ترمه،۱۳۹۰
مشخصات ظاهری :۲۴۰ص
موضوع:سرمایه گذاری – تجزیه وتحلیل
شناسه افزوده:صیادی،محمد،۱۳۵۸ -
شناسه افزوده:الهیاری،حمید،۱۳۶۱ -
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ د۱۶ت۳/۴۵۲۹HG
رده بندی دیویی:۶/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۲۶۹۸۰۶۶


سر فصل ها
بخش اول: کلیاتی بر تحلیل فرایند سرمایه گذاری
بخش دوم:تئوری های مالیه رفتاری وتحلیل تکنیکی
بخش سوم:تحلیلبنیادی،تعیین ارزش واحدهای سرمایه گذاری
بخش چهارم:حساب های شرکت وارزش افزوده اقتصادی
بخش پنجم:تحلیل نسبت های مالی 
 بخش ششم:اثر شرایط ومحیط اقتصادی بر سرمایه گذاری