• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

تئوری حسابداری جلد (2)-ولک،داد وترنی 

  • نویسنده/مترجم: ولک،داد و ترنی
  • شابک: 978-964-978-077-1
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب تز فصل ده شروع می شود که شامل این مطالب  است:ترازنامه،صورت سود وزیان،صورت جریان های نقدی،ثبت وگزارش کردن تورم وتغییر در قیمت هاریالمالیات بر سود وحسابداری مالی،مستمری وسایر مزایای بازنشستگی،قراردادهای اجاره،سرمایه گذاری شرکت ها در سهام یکدیگر وسرانجام مسائل مطرح در حسابداری بین المللی.مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:تئوری حسابداری/اثر ولک،داد-ترنی:ترجمه علی پارسائیان
مشخصات نشر:تهران:ترمه ،۱۳۸۹_
مشخصات ظاهری  جلد دوم  ۵۴۶ ص   : 
رده بندی کنگره:۱۳۸۷  ۹ت ۸ و/HF۵۶۲۵
رده بندی دیویی:۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۱۱۸۲۷۷۶
سرفصلها:
فصل ۱۰:ترازنامه
فصل ۱۱:صورت سود وزیان
فصل ۱۲:صورت جریان های نقدی
فصل ۱۳:ثبت وگزارش کردن تورم وتغییر در قیمت ها
فصل ۱۴:مالیات بر سود وحسابداری مالی
فصل ۱۵:مستمری وسایر مزایای پس از بازنشستگی
فصل ۱۶:قراردادهای اجاره
فصل ۱۷:سرمایه گذاری شرکت ها در سهام یکدیگر
فصل ۱۸:مسائل مطرح در خسابداری بین المللی