• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

نگاهی بربازار تجارت نفت 

  • نویسنده/مترجم: مهندس شهرداد پیروزنیا
  • شابک: 978-964-2522-15-6
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در راه تهیه وتکمیل مطالب کتاب،از اطلاعات ارزنده بسیاری از پایگاه ها وپایانه های اطلاعاتی اهم از مراجع،سازمان ها ونهادهای بین المللی وتخصصی،علمی-تحقیقاتی ،رسانه ای،کارگزاری وافراد مطلع حقوقی وحقیقی استفاده شده است ومکاتبات واستعمالات متعددی نیز در این راستا صورت گرفته اند.
مشخصات
مشخصات ظاهری۱۲۰ :ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۷   ۸ن۸۶ پ/۵/HD۹۵۶۰
رده بندی دیویی:۳۳۸/۲۷۲۸۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۱۳۸۳۵
سرفصلها:
بخش اول:بازار جهانی نفت-کلیات وساختارها
بخش دوم:معاملات در بازار نفت خام
بخش سوم:عوامل موثر بر بهاء نفت خام وسمت وسوی قیمت ها در بازار
بخش چهارم:راهبردهای معاملاتی وسرمایه گذاری در بازار نفت خام
بخش پنجم:عوامل وموانع سرمایه گذاری .معاملات شخصی
بخش ششم:عوامل وموانع داخلی یا فردی
بخش هفتم:عوامل وموانع بیرونی
بخش هشتم:صندوق های سرمایه گذاری/مشاع
بخش نهم:فهرست برخی منابع ومراجع بر اساس حروف الفبا