• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصادهای نفتی 

  • نویسنده/مترجم: دکتر علی قنبری
  • شابک: 978-964-2522-41-5
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
معادن وذخایر منابع اولیه در سراسر دنیا پرکندهاند و هر کشوری به تعدادی از انها دسترسی دارد ولی با اطمینان می توان گفت که تقریبا  هیچ کشوری  از نظر مواد اولیه کاملا مستقل و خدکفا نیست .این موضوع عامل طبیعی مهمی در ارتباط و تعامل ملت ها و کشور ها با یکدیگر است.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۶۸ص.:مصور،نمودار .
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:نفت- - جنبه های اقتصادی
موضوع:نفت– صنعت و تجارت
موضوع :گاز طبیعی - - جنبه های اقتصادی
موضوع :گاز طبیعی - -صنعت و تجارت
رده بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۷الف ۸۶ق۵/۹۵۶۰HD
رده بندی دیویی:۲۷۲۸۲/۳۳۸
شماره کتابشناسی ملی:۲۳۱۵۶۷۲
سر فصل ها
بخش اول: تاریخچه نفت و گاز
بخش دوم: مناطق و میدان های عمده نفت و گاز جهان
بخش سوم:حوزه نفت و گاز دریای خزر
بخش چهارم:ویژگی دولت های نفتی طی ۱۰۰ سال اخیر
بخش پنجم:مصارف در امد های حاصل از نفت
 بخش ششم:مقایسه اقتصاد کشور های نفت خیز و کشور های غیر نفت خیز
 بخش هفتم: مشکلات و راهبرد های نفتی در ایران ودیگر کشور های نفت خیز