• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

Rules and Regulations of The Iranian Capital Market 

کد محصول: 100100/001
  • نویسنده/مترجم: محمد نقوی
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
مشخصات
عنوان قراردادی:ایران.قوانین واحکام
Iran.Laws,etc
مجموعه قوانین ومققرات بازار سرمایه ایران:شامل قانون بازار اوراق بهادار ... .انگلیسی.
عنوان ونام پدید آور:Basic rules and regulations of the iranian capital market/translated by MOHAMMAD naghavi:editorial team ali saeedi...[et.Al
مشخصات نشر :SEO Information Dissemination and Services Co.(IDSC),۲۰۱۱=۱۳۹۰
مشخصات ظاهری:۴۲۷ ص.:مصور.
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
یادداشت:انگلیسی
یادداشت:واژه نامه
موضوع:بازار سرمایه--قوانین و مقررات --ایران
موضوع:ایران--قوانین واحکام
شناسه افزوده:نقوی،محمد،۱۳۲۳-،مترجم
شناسه افزوده:Naghavi,Mohammad
شناسه افزوده:سعیدی ،علی،۱۳۵۴-،ویراستار
شناسه افزوده:Saeedi,Ali
شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی بورس
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ۲۸۰۴۹۲آ/KMH۹۶۲
رده بندی دیویی:۳۴۶/۵۵۰۹۲۶
شماره کتابشناسی ملی:۲۵۱۵۷۵۶