• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

سازمان های پولی,مالی و بین المللی 

  • نویسنده/مترجم: علی تک روستا
  • شابک: 9789648462678
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در این کتاب به معرفی سازمانهای موثر در اقتصاد جهانی همچون آ.سه.آن بانک توسعه آسیا,بانک تسویه حسابهای بین المللی ,اکو,بانک توسعه اسلامی,اتحادیه اروپا,اتحادیه کشورهای حوزه کارائیب و سازمان تجارت جهانی پرداخته است.و همچنین با توجه به جایگاه ویژه بازارهای مالی و اهمیت آنها در اقتصاد جهانی,سه فصل از فصول کتاب حاضر به معرفی و بررسی عملکرد بازارهای بورس ,بازارهای خارج از بورس و فارکس اختصاص داده است.

مشخصات
مشخصات ظاهری :۴۶۰ ص
موضوع:سازمان های مالی بین المللی
موضوع:بانک و بانکداری بین المللی
موضوع:سازمان های بین المللی --راهنماها
شناسه افزوده:دانشگاه علوم اقتصادی
رده بندی کنگره:۱۳۹۲ ۲ک ۸ت/HG۳۸۸۱
رده بندی دیویی:۳۳۲/۰۴۲
شماره کتابشناسی ملی:۳۲۰۸۸۱۷

سرفصل ها
بخش اول:تاریخچه پیدایش
بخش دومصندوق بین المللی پول
بخش سوم:گروه بانک جهانی
بخش چهارم:سازمان تجارت جهانی
بخش پنجم:انتقادات جوزف استیگلیتز
بخش ششم:بانک تسویه بین المللی
بخش هفتم:سازمان همکاری اقتصادی اکو
بخش هشتم:بانک توسعه آسیا
بخش نهم:اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
بخش دهم:جامعه کشورهای حوزه دریای کارائیب و بازار مشترک
بخش یازدهم:بانک توسعه اسلامی
بخش دوازدهم:اتحادیه اروپا
بخش سیزدهم:موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
بخش چهاردهم:سازمان همکاری های شانگهای
بخش پانزدهم:سازمان همکاری اقتصادی دی-۸
بخش شانزدهم:بازارهای مالی
بخش هفدهم:بازار خارج از بورس
بخش هجدهم:بازار فارکس