• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

هارمونیک تریدینگ پسشرفته در بازار سرمایه 

کد محصول: 2001254
  • نویسنده/مترجم: علی محمدی
  • شابک: 9786001860324
قیمت: ۲۸۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
هارمونیک تریدینگ روشی است که در آن با استفاده از الگوهای ویژه قیمت و نسبت های فیبوناتچی ,نواحی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد (PRZ) شناسایی می گردد.بکارگیری هارمونیک تریدینگ در معاملات بسیار موثر است  که حتی عده ای ابراز میداشتند پس از سالها معامله در بازار های سرمایه و بکار گیری روشهای مختلف معاملاتی,تنها با این روش توانسته اند بازدهی خود را بالا ببرند که این مطلب توسط نگارنده نیز تجربه شده است.همچنین مطالبی چون الگوهای جدید هارمونیک و همچنین تئوری BAMMکه در کتاب دوم اسکات کارنی مطرح شده است به این کتاب نیز افزوده شده تا خوانندگان عزیز بتوانند با اطلاعات بیشتری به هارمونیک تریدینگ بپردازند.


مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۶۸ ص.:مصور,نمودار
موضوع:سرمایه گذاری -- تجزیه و تحلیل
موضوع:بازار سرمایه -- الگوهای ریاضی
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ۲ه ۳م /۴۵۲۹ HG
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶
شماره کتابشناسی ملی:۲۲۶۹۸۹۳


سرفصل ها
بخش اول:تحلیل زمانی
فصل اول:تحلیل زمانی
فصل دوم:فیبوناتچی انبساطی زمانی
فصل سوم:فیبوناتچی پروجکشن زمانی
فصل چهارم:تقارن زمانی
فصل پنجم:ناحیه پتانسیل بازگشتی زمانی
فصل ششم:ناحیه پتانسیل بازگشتی قیمتی-زمانی
فصل هفتم:تکنیک های طراحی معامله
فصل هشتم:نکات کاربردی
بخش دوم:الگوهای هارمونیک تکمیلی
فصل نهم:امواج هارمونیک پیشرو
فصل دهم:الگویAB=CDدو سویه
فصل یازدهم:الگوی ۵-۰ نوع۲
فصل دوازدهم:الگوی خفاش نوع ۲
فصل سیزدهم:الگوهای هارمونیک در خطوط روند
فصل چهاردهم:تئوری BAMM
فصل پانزدهم:تئوری RSI BAMM
فصل شانزدهم:RSI BAMM صعودی
فصل هفدهم:الگوهای هارمونیک در  RSI BAMM صعودی
فصل هجدهم:RSI BAMM نزولی
فصل نوزدهم:الگوهای هارمونیک در RSI BAMM نزولی
بخش سوم:الگوهای هارمونیک در امواج الیوت
فصل بیستم: ناحیه PRZ در امواج الیوت
فصل بیست و یکم: الگوی AB=CDدر امواج الیوت
فصل بیست و دوم:الگوی گاترلی در امواج الیوت
فصل بیست و سوم:الگوی پروانه در امواج الیوت
فصل بیست و چهارم:الگوی خفاش در امواج الیوت
فصل بیست و پنجم:الگوی خرچنگ در امواج الیوت
فصل بیست و ششم:ابزار های تکمیلی
فصل بیست و هفتم:نقاط ورود و خروج براساس چنگال آندروز ابزارهای تکمیلی