• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › کتب آزمون 

راهنمای جامع آزمون مدیریت نهادهای بازارسرمایه  

  • نویسنده/مترجم: محمد صادق زرین نعل - محمد صادق غزنوی- ملیحه مشتاقی
  • شابک: 978-964-978-343-7
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
از ویژگی های ممتاز این کتاب می توان به تجمیع و تلخیص مفاهیم دروس آزمون مذکور نکات کلیدی پرسش های چهارگزینه ای به همراه پاسخ به تفکیک سرفصل آزمون آزمایشی و استاندارد برای هر درس و آزمون های جامع به همراه پاسخ اشاره کرد که با هدف آمادگی و موفقیت داوطلبان در آزمون مدیریت نهادای بازارسرمایه تهیه گردیده اند.

مشخصات
مشخصات ظاهری     :   ص ۲۸۰
رده بندی کنگره: ۱۳۹۲ ۲۳ ر ۴ ز / ۴۵۲۳ HG
رده بندی دیویی: ۰۴۱۵ / ۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی: ۳۲۳۳۸۶۱

سرفصلها:
فصل ۱: اصول راهبر شرکتی
فصل ۲: مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه
فصل ۳: آزمون های آزمایشی