• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › کتب آزمون 

کتب آزمون


کد محصول: 10088

 • مشخصات ظاهری :ص651
 • موضوع:مالی تخصصی
قیمت: ۴۸۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
خلاصه نمودارهای گواهینامه اصول بازار سرمایه

کد محصول: 10068

 •   چکیده:
 • مشخصات ظاهری :115ص.:نمودار;22*29 س م
قیمت قبلی:۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10049/001

 • مشخصات ظاهری     :   ص 404
 • رده بندی کنگره: 1392 8 ن / 4523 HG
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001967

 • مشخصات ظاهر: : 275 ص
 • رده بندی کنگره:
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001771/001

 • عنوان و نام پدیدآور:مجموعه تست های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه از سری آزمون های سازمان بورس واوراق بهادار براساس استانداردCFA/گردآوری وتالیف محمد احمدی،حمید اسلامیان،علی ابراهیم نژاد
 • مشخصات ظاهری:528 ص
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001361

 • مشخصات ظاهری :2ج -مصور ,جدول ,نمودار
 • موضوع:بازار سرمایه -راهنمای آموزشی,آزمونها و تمرینها
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001360

 • مشخصات ظاهری :2ج -مصور ,جدول ,نمودار
 • موضوع:بازار سرمایه -راهنمای آموزشی,آزمونها و تمرینها
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001328/002

قیمت: ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002201

قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001335

قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001330/002

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :ج.
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001332/001

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :ج.
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001333/002

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :ج.
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001448/001

قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001336/001

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :392ص
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001337/001

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :204ص
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001450/001

 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :ج.
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال