• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه


کد محصول: 2002014/001

  • چکیده
  • عنوان :قوی سیاه
قیمت: ۴۳۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
سلف و اوراق سلف

کد محصول: 10085

  • مشخصات ظاهری :265ص
  • موضوع:بازار سرمایه
قیمت قبلی:۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10025/003

  • مشخصات ظاهری:192 ص
  • یادداشت:Understanding stocks:your first guide to finding out what the stock market is all about,c2004.
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال