• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی

دریافت اطلاعاتکتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی

 • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
 • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
 • رده بندی دیویی:332/601
 • شماره کتابشناسی ملی:2531401

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :220ص.:جدول
 • یادداشت:کتابنامه
 • موضوع:تحولات اقتصادی
 • موضوع :اقتصاد جهانی

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول ومبانی علم اقتصاد/تالیف:دکتر نادر مهرگان.حمید پاداش_ناشر دانشگاه علوم اقتصادی ونور علم.ویراستار:دکتر علی سوری
 • مشخصات نشر:دانشگاه علوم اقتصادی ونور علم
 • مشخصات ظاهری :318ص.:جدول،نمودار،مصور.
 • یادداشت:کتابنامه :ص.315-318

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد بانکداری/کنت ماتیوس،جان تامپسون:ترجمه علی سرزعیم
 • مشخصات نشر:تهران.آریاناقلم،1392
 • مشخصات ظاهری308 :ص
 • رده بندی کنگره:1392  م2الف7/HG1601

قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :302ص:جدول،نمودار
 • یادداشت:کتابنامه:ص.300-302
 • موضوع:اقتصاد خرد
 • موضوع:ایران–هزینه های دولتی

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   386 ص
 • رده بندی کنگره: 1385 7 الف 7 ج / 71 HB
 • رده بندی دیویی: 330
 • شماره کتابشناسی ملی: 2296209

قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :429 ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی :spin-free economics : a no –nonsense,nonpartisan guide to …,c2009
 • موضوع:اقتصاد بین الملل
 • موضوع:مالیه بین المللی

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد پول وبانکداری/حمید بهمن پور،سعید مشیری.
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی ،1390
 • مشخصات ظاهری :334ص
 • رده بندی کنگره:1390  7الف 9ب/HG255

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :320ص.:مصور(بخش رنگی)،جدول،نمودار.
 • موضوع:صندوق تامین سرمایه گذاری
 • شناسه افزوده:داغانی،رضا،1363-
 • شناسه افزوده:احمدی نیا ،حامد،1358-

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :248ص.:جدول،نمودار.
 • یادداشت:رابینسون جیمز ا.1960 م.robinson,james
 • موضوع:اقتصاد خرد—مسائل،تمرین ها وغیره (عالی)
 • شناسه افزوده:شیر کوند ،سعید،1338

قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد خرد/ریچارد ای.بایلاس:ترجمه حسین راغفر._
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1371
 • مشخصات ظاهری:423 ص
 • شابک:

قیمت: ۹۸,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد(اصول ومبانی علم اقتصاد)محمدرضا شجاعی
 • مشخصات نشر:تهران،ترمه 1385
 • مشخصات ظاهری414ص
 • رده بندی کنگره:27 ش/2ف/HF180

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد 2 نظریه ها وکاربردها/عباس شاکری
 • مشخصات ظاهری      626  :  ص
 • رده بندی کنگره:17 ش 2ف/HB180
 • رده بندی دیویی:338/5

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد در یک درس/هنری هازلیت:ترجمه محسن رنجبر،نیلوفر اورعی
 • مشخصات نشر:تهران:انتشارات دنیای اقتصاد،1391
 • مشخصات ظاهری :254 ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی economics in one lesson 1979 

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری  ج 2  263 ص   :  
 • رده بندی کنگره:1386  Vالف 9 الف/HB139
 • رده بندی دیویی:330/015195
 • شماره کتابشناسی ملی:1026065

قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد سیاسی تطبیقی/باری کلارک:مترجم:عباس حاتمی
 • مشخصات نشر:تهران کویر 1389
 • مشخصات ظاهری :504ص.
 • یادداشت:فیپا.عنوان اصلی :political economy :a  comparative approach 

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :2ج.:جدول،نمودار.
 • یادداشت :واژه نامه .کتابنامه
 • رده بندی کنگره:4ف2ف/180HB
 • رده بندی دیویی:339

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :2خ.:جدول ،نمودار .
 • یادداشت:واژه نامه .کتابنامه .(ج.2)
 • موضوع:اقتصاد کلان .
 • رده بندی کنگره:4ف2ف/180HB

قیمت: ۴۸,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :245ص.:مصور14/5*21/5 س م
 • یادداشت:عنوان اصلی:modern macroeconamics:its origins development and current state 2005
 • عنوان دیگر:مصاحبه با بزرگان مکاتب مختلف اقتصادی
 • موضوع:اقتصاد کلان

قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :ج:جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه
 • موضوع:اقتصاد کلان
 • رده بندی کنگره:الف3ر5/172HB

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد کلان:نظریه ها وسیاست های اقتصادی/فریدون تفضلی.[ویرایش سوم]
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1378
 • مشخصات ظاهری853 :ص
 • رده بندی کنگره:68 ت 2ف/HB180

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد مدیریت(کاربرد نظریه خرد اقتصادی برای تصمیم گیری مدیریتی)اقتباس وتالیف:منوچهر سلطانی:دکتر غلامحسین خورشیدی
 • مشخصات نشر:تهران،موسسه متاب نشر مهربان،1389
 • مشخصات ظاهری647 ص:
 • رده بندی کنگره:1389  7الف 8س/30/HD22

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :368ص.:مصور،نمودار .
 • یادداشت:کتابنامه.
 • موضوع:نفت- - جنبه های اقتصادی
 • موضوع:نفت– صنعت و تجارت

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • عنوان :ایران فرصت هزار میلیارد دلاری
 • مشخصات نشر:نوید مهر
 • مشخصات ظاهری :83ص

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد خرد/مولف:یوسف فرجی
 • مشخصات نشر:تهران:شرکت چاپ ونشر بازرگانی،1378
 • مشخصات ظاهری:456 ص
 • رده بندی کنگره:4ف2ف/181/HB

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد کلان(2)/محمود روزبهان.ویرایش سوم
 • مشخصات نشر:تهران،تابان
 • مشخصات ظاهری :304 ص
 • رده بندی کنگره:2/93 ف/HB180

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری  808   :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Macroeconomic theory and policy
 • رده بندی کنگره:9 ت 4ب/5/HB172
 • رده بندی دیویی:339

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری ومسائل اقتصاد خرد/دومینیک سالواتوره:ترجمه حمیدرضا ارباب ویراست 3
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1389
 • مشخصات ظاهری:540 ص
 • یادداشت:Schaum`s outlines of Microeconomics,4h ed,c2006

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :576 ص.:مصور,نمودار
 • موضوع:صورتهای مالی
 • شناسه افزوده:پارساییان ,علی1322
 • رده بندی کنگره:1392  3 ت 9پ /HF5681

قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری621     :  ص
 • رده بندی کنگره:1378   3ت 2و/HB172
 • رده بندی دیویی:338/5
 • شماره کتابشناسی ملی:4345-78م

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد
بازگشت به کتب تخصصی مالی

دیدگاه مخاطبان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,