• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی


کد محصول: 10039/001

 • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
 • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002152

قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002059

قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002016/001

قیمت: ۳۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001866

 • مشخصات ظاهری :342ص.:جدول
 • یادداشت:عنوان اصلی :manual for the preparation of industrial feasibility studies
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002015

 • چکیده
 • عنوان :استراتژی اقیانوس آبی
قیمت: ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002149

قیمت: ۴۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001473

قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001910

 • مشخصات ظاهری :ج.
 • موضوع:اقتصاد کلان
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001326/004

 • مشخصات ظاهری :2ج
 • موضوع:نرم افزار استاتا
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001327/005

 • مشخصات ظاهری :2ج
 • موضوع:نرم افزار استاتا
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001793

 • مشخصات ظاهری  ج 2  263 ص   : 
 • رده بندی کنگره:1386  Vالف 9 الف/HB139
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001766

 • مشخصات ظاهری :2خ.:جدول ،نمودار .
 • یادداشت:واژه نامه .کتابنامه .(ج.2)
قیمت: ۴۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001175

 • مشخصات ظاهری :ج:جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002032

قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002101

قیمت: ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002167

قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001098

قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100156

قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002003

قیمت: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
۱۶ ٪
تخفیف
بسته معرفی بازار سرمایه ایران

کد محصول: 10042

قیمت قبلی:۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال