• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی

دریافت اطلاعاتکتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی

 • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
 • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
 • رده بندی دیویی:332/601
 • شماره کتابشناسی ملی:2531401

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :220ص.:جدول
 • یادداشت:کتابنامه
 • موضوع:تحولات اقتصادی
 • موضوع :اقتصاد جهانی

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول ومبانی علم اقتصاد/تالیف:دکتر نادر مهرگان.حمید پاداش_ناشر دانشگاه علوم اقتصادی ونور علم.ویراستار:دکتر علی سوری
 • مشخصات نشر:دانشگاه علوم اقتصادی ونور علم
 • مشخصات ظاهری :318ص.:جدول،نمودار،مصور.
 • یادداشت:کتابنامه :ص.315-318

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد بانکداری/کنت ماتیوس،جان تامپسون:ترجمه علی سرزعیم
 • مشخصات نشر:تهران.آریاناقلم،1392
 • مشخصات ظاهری308 :ص
 • رده بندی کنگره:1392  م2الف7/HG1601

قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :302ص:جدول،نمودار
 • یادداشت:کتابنامه:ص.300-302
 • موضوع:اقتصاد خرد
 • موضوع:ایران–هزینه های دولتی

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   386 ص
 • رده بندی کنگره: 1385 7 الف 7 ج / 71 HB
 • رده بندی دیویی: 330
 • شماره کتابشناسی ملی: 2296209

قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :429 ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی :spin-free economics : a no –nonsense,nonpartisan guide to …,c2009
 • موضوع:اقتصاد بین الملل
 • موضوع:مالیه بین المللی

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد پول وبانکداری/حمید بهمن پور،سعید مشیری.
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی ،1390
 • مشخصات ظاهری :334ص
 • رده بندی کنگره:1390  7الف 9ب/HG255

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد خرد/ریچارد ای.بایلاس:ترجمه حسین راغفر._
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1371
 • مشخصات ظاهری:423 ص
 • شابک:

قیمت: ۹۸,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد(اصول ومبانی علم اقتصاد)محمدرضا شجاعی
 • مشخصات نشر:تهران،ترمه 1385
 • مشخصات ظاهری414ص
 • رده بندی کنگره:27 ش/2ف/HF180

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد 2 نظریه ها وکاربردها/عباس شاکری
 • مشخصات ظاهری      626  :  ص
 • رده بندی کنگره:17 ش 2ف/HB180
 • رده بندی دیویی:338/5

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری  ج 2  263 ص   :  
 • رده بندی کنگره:1386  Vالف 9 الف/HB139
 • رده بندی دیویی:330/015195
 • شماره کتابشناسی ملی:1026065

قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :2خ.:جدول ،نمودار .
 • یادداشت:واژه نامه .کتابنامه .(ج.2)
 • موضوع:اقتصاد کلان .
 • رده بندی کنگره:4ف2ف/180HB

قیمت: ۴۸,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :245ص.:مصور14/5*21/5 س م
 • یادداشت:عنوان اصلی:modern macroeconamics:its origins development and current state 2005
 • عنوان دیگر:مصاحبه با بزرگان مکاتب مختلف اقتصادی
 • موضوع:اقتصاد کلان

قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :ج:جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه
 • موضوع:اقتصاد کلان
 • رده بندی کنگره:الف3ر5/172HB

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد مدیریت(کاربرد نظریه خرد اقتصادی برای تصمیم گیری مدیریتی)اقتباس وتالیف:منوچهر سلطانی:دکتر غلامحسین خورشیدی
 • مشخصات نشر:تهران،موسسه متاب نشر مهربان،1389
 • مشخصات ظاهری647 ص:
 • رده بندی کنگره:1389  7الف 8س/30/HD22

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :368ص.:مصور،نمودار .
 • یادداشت:کتابنامه.
 • موضوع:نفت- - جنبه های اقتصادی
 • موضوع:نفت– صنعت و تجارت

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • عنوان :ایران فرصت هزار میلیارد دلاری
 • مشخصات نشر:نوید مهر
 • مشخصات ظاهری :83ص

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد خرد/مولف:یوسف فرجی
 • مشخصات نشر:تهران:شرکت چاپ ونشر بازرگانی،1378
 • مشخصات ظاهری:456 ص
 • رده بندی کنگره:4ف2ف/181/HB

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد کلان(2)/محمود روزبهان.ویرایش سوم
 • مشخصات نشر:تهران،تابان
 • مشخصات ظاهری :304 ص
 • رده بندی کنگره:2/93 ف/HB180

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری ومسائل اقتصاد خرد/دومینیک سالواتوره:ترجمه حمیدرضا ارباب ویراست 3
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1389
 • مشخصات ظاهری:540 ص
 • یادداشت:Schaum`s outlines of Microeconomics,4h ed,c2006

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری621     :  ص
 • رده بندی کنگره:1378   3ت 2و/HB172
 • رده بندی دیویی:338/5
 • شماره کتابشناسی ملی:4345-78م

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :304ص.:مصور ،جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه.
 • موضوع:توسعه انسانی
 • موضوع:رشد اقتصادی

قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:رشد اقتصادی و سرمایه گذاری/ابوالقاسم مهدوی.
 • مشخصات نشر:تهران:جنگل،1384
 • مشخصات ظاهری:288ص
 • رده بندی کنگره:5ر9م/HG4538

قیمت: ۲۳,۰۰۰ ریال
 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری :460 ص
 • موضوع:سازمان های مالی بین المللی
 • موضوع:بانک و بانکداری بین المللی

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :120ص.:مصور،نمودار.
 • موضوع:بازار سرمایه --الگوهای ریاضی
 • رده بندی کنگره:1389 2ش6م/4523HG
 • رده بندی دیویی:0415/332

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت: ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :210ص.:جدول، نمودار
 • موضوع:کلیات
 • موضوع:اقتصاد خرد
 • موضوع :اقتصاد کلان

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:کلیات علم اقتصاد/مولف یوسف فرجی.
 • مشخصات نشر:تهران موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،شرکت چاپ ونشر بازارگانی،1384
 • مشخصات ظاهری     599 :  ص
 • رده بندی کنگره:4 ف 2 ف/HB180

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :206ص.:جدول،نمودار
 • یادداشت:
 • موضوع:اقتصادمالیه   عمومی ،اقتصاد دولت ،راهنمای اموزش(عالی)
 • موضوع:سیاست  اقتصادی

قیمت: ۸۷,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد
بازگشت به کتب تخصصی مالی

دیدگاه مخاطبان

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,