• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مالی عمومی


کتب تخصصی مالی › مالی عمومی

کد محصول: 10032

 • مشخصات ظاهری   :523 ص
 • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

 • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
 • رده بندی دیویی:741/59551222
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10030

 • مشخصات ظاهری     :  ۳۸۳ص
 • رده بندی کنگره: /ش۹۳م۴۱۳۹۲۴۵۵۱ HG
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:105ص
 • رده بندی کنگره:1390  6الف2س /HD2741
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال

 • موضوع:بورس--ایران
 • شناسه افزوده:شرکا اطلاع رسانی وخدمات بورس
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001177

 • عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/[مولفین:احمد مدرس وفرهاد عبداله زاده].
 • مشخصات ظاهری :2ج.:جدول ،نمودار
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:142ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی10شاه کلید بزرگان بورس
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001631

 • عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر،منصور مومنی.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،1388
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001537

 • مشخصات ظاهری :240 ص
 • رده بندی کنگره:4 الف 9 ش/HG4529
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001682

 • عنوان و نام پدیدآور:ارزشیابی سهام(روش ها ومدل ها):چارچوب تحلیل بنیادی وارزش سهام/تالیف وترجمه کاوه مهرانی،کیارش مهرانی،روح اله میرصانعی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1389
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده/تالیف PMI:ترجمه محمد رضا فرج مشایی،علی بیاتی ومهدی ابراهیمی:ویراستار فنی علی بیاتی
 • مشخصات نشر:تهران:آریانا قلم،1391
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001579

 • مشخصات ظاهری :304ص.:مصور،نمودار
 • یادداشت:عنوان اصلی :.the 80/20 principle :the secret of achieving more with less ,c2008
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001889

 • مشخصات ظاهری :139 ص.:مصور،جدول،نمودار
 • یادداشت:عنوان اصلی :jcc uniform customs and practice for documentary credits and supplement to ucp 500 …,c2002
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ص 249
 • رده بندی کنگره: 5 الف 8 ع / 4 / 2154 HJ
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002136

قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001053

 • مشخصات ظاهری     :  هفت ، 344ص
 • رده بندی کنگره: 1388 42 گ 2 ف / 180 HB
قیمت: ۳۳٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 232
 • رده بندی کنگره: 1392  9 ی 3 آ / 6 / HG3290
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :440 ص.:جدول,نمودار,17*24 س م
 • موضوع:بانک وبانکداری --ایران
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری811     :  ص
 • رده بندی کنگره:2ب 7ه /HG1601
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001525

 • مشخصات ظاهری :111ص.:نمودار.
 • یادداشت:عنوان اصلی:The best trendline methods of alan Andrews and five new trendline techniques,c2002
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :84ص.:مصور،جدول،نمودار.
 • یادداشت:preparing a budget :expert solutions to every day challenges
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

 • موضوع:مدیریت سبد سرمایه گذاری
 • شناسه افزوده:
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری236 :ص
 • رده بندی کنگره:9 ش 3آ/2/HG5720
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری200 :ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Trading in the zone :master the market with confidence discipline and a winning attitude
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001549

 • سر شناسه:مرفی جان-م
 • عنوان و نام پدیدآور:تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه/جان مورفی:{ترجمه}کامیار فراهانی فرد،رضا قاسمیان لنگرودی._تهران:چالش:1384
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001524

 • مشخصات ظاهری140: ص
 • رده بندی کنگره:1390 ع 4ت 3/HG4529
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری  :288ص
 • رده بندی کنگره:27 ت5 م/HG4529
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • سر شناسه:مساح،محمد
 • عنوان و نام پدیدآور:تحلیل تکنیکی نوین:نگرشی نوین به تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی/نویسنده محمد مساح.
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری160 :ص
 • رده بندی کنگره:4 الف/4028   1388  9ش
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی/تالیف وترجمه رضا داغانی،محمد صیادی،حمید الیاری
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه،1390
قیمت: ۶۳٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :429 ص.:مصور,جدول,29*22 س.م
 • موضوع:شرکت ها--امور مالی
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001505

 • مشخصات ظاهری :640 ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:The new market wizards:conversations with America's top traders,c2008
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان :جعبه ابزار بورس
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001543

 • مشخصات ظاهری :196ص؛جدول،نمودار.
 • یادداشت:عنوان اصلی:introduction to structured  finance .
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

 • سر شناسه:آکلیس.استیون بی Achelis,Steven B
 • عنوان و نام پدیدآور:راهنمای کامل اندیکاتورها ونمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال/نوشته:{استیون بی.آکلیس}:ترجمه محمد کریم طهماسبی
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001518

 • مشخصات ظاهری : 272ص.:مصور،نمودار
 • یادداشت:عنوان به انگلیسی :the complete guide to day trading
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001789

 • مشخصات ظاهری:450ص
 • رده بندی کنگره:4523HG/ع8ر8 1390
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:رکن سوم بازار/مولف محمد شعبانی(نیما آزادی):ویراستار:مرتضی محمد آبادی
 • مشخصات نشر:تهران:دانش پژوهان جوان،1390
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری   :368 ص
 • رده بندی کنگره:1388  9ز 7الف/HG4661