• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

مالی اسلامی


کد محصول: 2001614

  • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی مسلمان ومسیحی/تالیف محمد جواد نوراحمدی.
  • مشخصات نشر:تهران:دانشگاه امام صادق (ع)،1389
قیمت: ۱۰۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001098

  • مشخصات ظاهری     :   ص 818
  • رده بندی کنگره: 1391 2 ب 9 م / 2 / 230 BP
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
مهندسی مالی اسلامی

کد محصول: 150890

  • عنوان و نام پدیدآور:مهندسی مالی اسلامی/نویسنده محمدعبیداله:مترجمان مسلم بمانپور،سجاد سیفلو
  • مشخصات نشر:تهران:دانشگاه امام صادق (ع):سازمان بورس اوراق بهادار،1387
قیمت قبلی:۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال