• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

مالی اسلامی


کد محصول: 2001057

 • مشخصات ظاهری 478      :  ص
 • رده بندی کنگره:   82 الف / 6/ 198 BP
قیمت: ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001614

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی مسلمان ومسیحی/تالیف محمد جواد نوراحمدی.
 • مشخصات نشر:تهران:دانشگاه امام صادق (ع)،1389
قیمت: ۱۰۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001098

 • مشخصات ظاهری     :   ص 818
 • رده بندی کنگره: 1391 2 ب 9 م / 2 / 230 BP
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001792

 • مشخصات ظاهری408     :  ص
 • رده بندی کنگره:230/2BP/ق 85د9     1389
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001164

 • عنوان و نام پدیدآور:کتاب جامع لیزینگ/شرکت لیزینگ پارسیان
 • مشخصات نشر:تهران.انتشارات سرخ،1390
قیمت: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 150889

 • عنوان و نام پدیدآور:مسائل کنونی پول،بانک ومشارکت در شرکت ها گزارشی از همایش بانک توسعه اسلامی/با همکاری موسسه آموزش وتحقیقات اسلامی ومجمع فقه اسلامی جده
 • مشخصات نشر:تهران،دانشگاه امام صادق (ع)،1385
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
۲۸ ٪
تخفیف
مهندسی مالی اسلامی

کد محصول: 150890

 • عنوان و نام پدیدآور:مهندسی مالی اسلامی/نویسنده محمدعبیداله:مترجمان مسلم بمانپور،سجاد سیفلو
 • مشخصات نشر:تهران:دانشگاه امام صادق (ع):سازمان بورس اوراق بهادار،1387
قیمت قبلی:۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال