• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

مالی اسلامی


کد محصول: 2001614

  • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی مسلمان ومسیحی/تالیف محمد جواد نوراحمدی.
  • مشخصات نشر:تهران:دانشگاه امام صادق (ع)،1389