• محصول سبد خرید

انتشارات ›  بورس 

انتشارات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار


انواع بورس

 • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
 • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
 • رده بندی دیویی:332/601
 • شماره کتابشناسی ملی:2531401

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری   :523 ص
 • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
 • رده بندی دیویی:658/15244
 • شماره کتابشناسی ملی:3248311

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
 • رده بندی دیویی:741/59551222
 • شماره کتابشناسی ملی:2756754

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
 • مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، 1392
 • مشخصات ظاهری:248 ص

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :265ص
 • موضوع:بازار سرمایه
 • شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 • رده بندی کنگره:2ت82الف/BP198/6

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  ۳۸۳ص
 • رده بندی کنگره: /ش۹۳م۴۱۳۹۲۴۵۵۱ HG
 • رده بندی دیویی: ۶۴۲‏/۳۳۲
 • شماره کتابشناسی ملی: ۳۲۶۳۸۳۰

قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:390 ص
 • موضوع:سرمایه گذاری --ریاضیات
 • موضوع:آنالیز تصادفی
 • موضوع:اختیارمعامله -- الگوهای ریاضی

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:192 ص
 • یادداشت:Understanding stocks:your first guide to finding out what the stock market is all about,c2004.
 • رده بندی کنگره:1391   8ه9س/HG4551
 • رده بندی دیویی:332/6322

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:281ص
 • موضوع:اخلاق حرفه ای در بازار سرمایه
 • شناسه افزوده:سید محمد جواد فرهانیان 1356
 • شناسه افزوده:محمد حسین طاهری1345

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:105ص
 • رده بندی کنگره:1390  6الف2س /HD2741
 • رده بندی دیویی:658/4
 • شماره کتابشناسی ملی:2553660

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:97ص
 • موضوع:سازمان های مالی--ایران--اجازه نامه ها
 • رده بندی کنگره:1391  2ر9الف/HG187
 • رده بندی دیویی:332/10955

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   346 ص
 • رده بندی کنگره: 1392 6 الف 85 ک / 4026 HG
 • رده بندی دیویی: 15076 / 658
 • شماره کتابشناسی ملی: 3383731

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 •   چکیده:
 • مشخصات ظاهری :115ص.:نمودار;22*29 س م
 • موضوع:بازار سرمایه
 • موضوع:بازار سرمایه ایران

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • موضوع:بورس--ایران
 • شناسه افزوده:شرکا اطلاع رسانی وخدمات بورس
 • رده بندی کنگره:1391   24ص HG5720/2/3
 • رده بندی دیویی:332/64255

قیمت: ۲۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 404
 • رده بندی کنگره: 1392 8 ن / 4523 HG
 • رده بندی دیویی: 041 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3320732

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین و احکام
 • عنوان و نام پدید آور:قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار/گردآورنده سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، 1391
 • مشخصات ظاهری:1879 ص.مصور جدول ،نمودار.

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری240 ص
 • موضوع:شرکت‌ها--ارزشگذاری

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • تدوین:سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 • مترجم:شاهین احمدی
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری588 ص
 • موضوع:اقتصاد بین الملل International economics 13th relations

قیمت: ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری:158 ص 14*21 س م
 • موضوع:تروریسم -- امور مالی
 • موضوع:تروریسم--جنبه های اقتصادی

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • عنوان و نام پدیدآور:لیویانا پروپات
 • برگردان،تألیف و گردآوری:کریم آقا محمدی/ژینا آقامحمدی
 • تصویرگر:استفان تونیتی/لورنا کانوتتیری

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  ۱۰۲ 
 • رده بندی کنگره:  ۱۳۹۳‏‫۷   الف 4 الف / ۴۵۲۳    
 • رده بندی دیویی:  0415 / 332 
 • شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۹۹۶۳۶

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  272 ص
 • رده بندی کنگره: 1392 7 الف 5 م / 4551 HG
 • رده بندی دیویی: 642/ 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3319731

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • پدید آوردگان:سعید زرندی/محسن افشار/سجاد عساکره
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری :280 صفحه

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:زهرا فرخی/فاطمه فرخی
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری :267 ص
 • موضوع:اوراق بهادار مشتقه

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت: ۱۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 7
 • رده بندی کنگره: 1389 8 گ 3 الف / 2 / 5720 HG
 • رده بندی دیویی:  01450955 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 2239963

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین واحکام
 • مشخصات نشر :SEO Information Dissemination and Services Co.(IDSC),2011=1390
 • مشخصات ظاهری:427 ص.:مصور.
 • وضعیت فهرست نویسی:فیپا

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 190
 • شماره کتابشناسی ملی: 2229064

قیمت: ۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   ۳   صفحه بعد
   بازگشت به  فهرست انتشارات

دیدگاه مخاطبان

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,